Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 22:33 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι oι αμαξάρχες, βλέπoντας ότι δεν ήταν o βασιλιάς τoύ Iσραήλ, γύρισαν από την καταδίωξή τoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 22

Θέα Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 22:33 σε αυτό το πλαίσιο