Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 3:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπιπόλαιες, όμως, συζητήσεις, και γενεαλογίες, και φιλονικίες, και μάχες νομικές, να τις αποφεύγεις· επειδή, είναι ανωφελείς και μάταιες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 3

Θέα Προσ Τιτον 3:9 σε αυτό το πλαίσιο