Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 3:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Πιστός είναι ο λόγος· και θέλω αυτά να τα διαβεβαιώνεις, ώστε αυτοί που πίστεψαν να φροντίζουν στο να προΐστανται σε καλά έργα. Aυτά είναι τα καλά και ωφέλιμα στους ανθρώπους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 3

Θέα Προσ Τιτον 3:8 σε αυτό το πλαίσιο