Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 2:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

σώφρονες, αγνές, οικοφύλακες, αγαθές, να υπακούν πρόθυμα στους άνδρες τους, για να μη δυσφημείται ο λόγος τού Θεού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 2

Θέα Προσ Τιτον 2:5 σε αυτό το πλαίσιο