Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 2:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

για να νουθετούν τις νέες, να είναι φίλανδρες, φιλότεκνες,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 2

Θέα Προσ Τιτον 2:4 σε αυτό το πλαίσιο