Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 4:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, δίνω μαρτυρία γι’ αυτόν ότι, έχει πολύ ζήλο για σας, και για όσους είναι στη Λαοδίκεια, και για όσους είναι στην Iεράπολη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 4

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 4:13 σε αυτό το πλαίσιο