Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 4:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Σας χαιρετάει ο Eπαφράς, ο οποίος είναι από σας, ο δούλος τού Xριστού, που πάντοτε αγωνίζεται για σας στις προσευχές, για να σταθείτε τέλειοι και πλήρεις σε κάθε θέλημα του Θεού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 4

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 4:12 σε αυτό το πλαίσιο