Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 3:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Nα φρονείτε τα άνω, όχι αυτά που είναι επάνω στη γη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 3

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 3:2 σε αυτό το πλαίσιο