Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 3:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Nτυθείτε, λοιπόν, ως εκλεκτοί τού Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα οικτιρμών, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 3

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 3:12 σε αυτό το πλαίσιο