Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 3:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

υποφέροντας ο ένας τον άλλον, και συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, αν κάποιος έχει παράπονο ενάντια σε κάποιον· όπως και ο Xριστός συγχώρεσε σε σας, έτσι και εσείς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 3

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 3:13 σε αυτό το πλαίσιο