Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 3:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

αν κατά κάποιον τρόπο φτάσω4 στην εξανάσταση των νεκρών.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 3

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 3:11 σε αυτό το πλαίσιο