Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 3:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όχι ότι έλαβα κιόλας το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος· τρέχω, όμως, πίσω απ’ αυτό, ίσως το αποκτήσω, για το οποίο και αποκτήθηκα από τον Iησού Xριστό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 3

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 3:12 σε αυτό το πλαίσιο