Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 3:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

TEΛOΣ, αδελφοί μου, να χαίρεστε στον Kύριο· το να σας γράφωτα ίδια, σε μένα μεν δεν είναι ενοχλητικό, σε σας όμως είναι ασφαλές.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 3

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 3:1 σε αυτό το πλαίσιο