Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 3:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Nα προσέχετε τα σκυλιά, να προσέχετε τους κακούς εργάτες, να προσέχετε την κατατομή·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 3

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 3:2 σε αυτό το πλαίσιο