Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:24 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ο Mάρκος, ο Aρίσταρχος, ο Δημάς, ο Λουκάς, οι συνεργάτες μου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:24 σε αυτό το πλαίσιο