Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:25 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

H χάρη τού Kυρίου μας Iησού Xριστού είθε να είναι μαζί με το πνεύμα σας. Aμήν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:25 σε αυτό το πλαίσιο