Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 4:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

αλλά, ζώντας την αλήθεια με αγάπη, να αυξηθούμε σ’ αυτόν σε όλα, αυτός που είναι η κεφαλή, ο Xριστός·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 4

Θέα Προσ Εφεσιουσ 4:15 σε αυτό το πλαίσιο