Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 4:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

για να μη είμαστε πλέον νήπιοι, με το να κυματιζόμαστε και να περιφερόμαστε με κάθε άνεμο της διδασκαλίας, μέσα στη δολιότητα των ανθρώπων, μέσα στην πανουργία προς μεθόδευση της πλάνης·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 4

Θέα Προσ Εφεσιουσ 4:14 σε αυτό το πλαίσιο