Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 1:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aυτοί θα απολεστούν, εσύ όμως παραμένεις· και όλοι θα παλιώσουν σαν ιμάτιο,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 1

Θέα Προσ Εβραιουσ 1:11 σε αυτό το πλαίσιο