Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 1:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι: «Eσύ, Kύριε, καταρχάς, θεμελίωσες τη γη, και οι ουρανοί είναι έργα των χεριών σου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 1

Θέα Προσ Εβραιουσ 1:10 σε αυτό το πλαίσιο