Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 21:37 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Έπειτα, όμως, απέστειλε προς αυτούς τον γιο του, λέγοντας: Θα ντραπούν τον γιο μου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 21

Θέα Κατα Ματθαιον 21:37 σε αυτό το πλαίσιο