Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 21:38 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Oι γεωργοί, όμως, βλέποντας τον γιο, είπαν αναμεταξύ τους: Aυτός είναι ο κληρονόμος· ελάτε, ας τον φονεύσουμε, και ας κατακρατήσουμε την κληρονομιά του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 21

Θέα Κατα Ματθαιον 21:38 σε αυτό το πλαίσιο