Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 6:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι καθώς κατέβηκε μαζί τους, στάθηκε επάνω σε έναν πεδινό τόπο· και παραβρισκόταν ένα πλήθος από μαθητές του, και ένα μεγάλο πλήθος λαού από ολόκληρη την Iουδαία και την Iερουσαλήμ, και την παραλία τής Tύρου και της Σιδώνας, που είχαν έρθει για να τον ακούσουν, και για να γιατρευτούν από τις αρρώστιες τους·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 6

Θέα Κατα Λουκαν 6:17 σε αυτό το πλαίσιο