Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 6:18 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και εκείνοι που ενοχλούνταν από ακάθαρτα πνεύματα· και θεραπεύονταν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 6

Θέα Κατα Λουκαν 6:18 σε αυτό το πλαίσιο