Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 8:35 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ο δούλος δεν μένει πάντοτε μέσα στο σπίτι· ο γιος μένει πάντοτε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 8

Θέα Κατα Ιωαννην 8:35 σε αυτό το πλαίσιο