Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 8:34 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tους αποκρίθηκε ο Iησούς: Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, ότι: Kαθένας που πράττει την αμαρτία, είναι δούλος τής αμαρτίας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 8

Θέα Κατα Ιωαννην 8:34 σε αυτό το πλαίσιο