Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 2:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Προσκλήθηκε, μάλιστα, στον γάμο και ο Iησούς και οι μαθητές του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 2

Θέα Κατα Ιωαννην 2:2 σε αυτό το πλαίσιο