Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 2:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι επειδή έλειψε το κρασί, η μητέρα τού Iησού λέει σ’ αυτόν: Δεν έχουν κρασί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 2

Θέα Κατα Ιωαννην 2:3 σε αυτό το πλαίσιο