Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 18:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

για να εκπληρωθεί ο λόγος, που είπε, ότι: Aπ’ αυτούς που μου έδωσες, δεν απόλεσα κανέναν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 18

Θέα Κατα Ιωαννην 18:9 σε αυτό το πλαίσιο