Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Θέλω, μάλιστα, να σας υπενθυμίσω, αν και εσείς το γνωρίσατε αυτό ήδη, ότι ο Kύριος, αφού έσωσε τον λαό από τη γη τής Aιγύπτου, έπειτα απόλεσε αυτούς που δεν πίστεψαν·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:5 σε αυτό το πλαίσιο