Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και αγγέλους, οι οποίοι δεν φύλαξαν το δικό τους αξίωμα, αλλά εγκατέλειψαν το ίδιο τους κατοικητήριο, τους έβαλε υπό φύλαξη με παντοτινά δεσμά κάτω από το σκοτάδι, για την κρίση τής μεγάλης ημέρας·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:6 σε αυτό το πλαίσιο