Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:23 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

άλλους, δε, να διασώζετε με φόβο, αρπάζοντάς τους από τη φωτιά, μισώντας και τον μολυσμένο από τη σάρκα χιτώνα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:23 σε αυτό το πλαίσιο