Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:24 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Σ’ αυτόν, όμως, που μπορεί να σας φυλάξει άπταιστους, και να σας στήσει μπροστά στη δόξα του, χωρίς ψεγάδι, με αγαλλίαση,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:24 σε αυτό το πλαίσιο