Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γ΄ Ιωαννου 1:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aγαπητέ, κάνεις ένα άξιο έργο πιστού, σε ό,τι κάνεις στους αδελφούς και στους ξένους,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Ιωαννου 1

Θέα Γ΄ Ιωαννου 1:5 σε αυτό το πλαίσιο