Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Προσ Τιμοθεον 3:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

άσπλαχνοι, ασυμφιλίωτοι, συκοφάντες, ακρατείς, άγριοι, αφιλάγαθοι,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Προσ Τιμοθεον 3

Θέα Β΄ Προσ Τιμοθεον 3:3 σε αυτό το πλαίσιο