Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Προσ Τιμοθεον 3:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επειδή, οι άνθρωποι θα είναι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Προσ Τιμοθεον 3

Θέα Β΄ Προσ Τιμοθεον 3:2 σε αυτό το πλαίσιο