Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 2:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aυτοί είναι άνυδρες πηγές, σύννεφα που παρασύρονται από ανεμοστρόβιλο, για τους οποίους το πυκνό σκοτάδι φυλάγεται στον αιώνα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 2

Θέα Β΄ Πετρου 2:17 σε αυτό το πλαίσιο