Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 2:16 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ελέγχθηκε, όμως, για τη δική του παρανομία· ένα άφωνο υποζύγιο, που μίλησε με φωνή ανθρώπου, εμπόδισε την παραφροσύνη τού προφήτη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 2

Θέα Β΄ Πετρου 2:16 σε αυτό το πλαίσιο