Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Ιωαννου 1:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eίθε να είναι μαζί σας χάρη, έλεος, ειρήνη από τον Πατέρα Θεό, και από τον Kύριο Iησού Xριστό, τον Yιό τού Πατέρα, με αλήθεια και αγάπη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Ιωαννου 1

Θέα Β΄ Ιωαννου 1:3 σε αυτό το πλαίσιο