Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Ιωαννου 1:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

εξαιτίας τής αλήθειας που μένει μέσα μας, και θα είναι μαζί μας στον αιώνα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Ιωαννου 1

Θέα Β΄ Ιωαννου 1:2 σε αυτό το πλαίσιο