Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 2:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tο ίδιο και οι γυναίκες, με ενδυμασία σεμνή, να στολίζουν τον εαυτό τους με συστολή και σωφροσύνη, όχι με πλέγματα ή χρυσάφι ή μαργαριτάρια ή πολυτελή ενδυμασία·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 2

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 2:9 σε αυτό το πλαίσιο