κεφάλαια

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O ΠΛATYΣ OPIZONTAΣ

1. ΠAPAKAΛΩ, λοιπόν, πρώτα απ’ όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες, για όλους τούς ανθρώπους,

2. για βασιλιάδες, και όλους εκείνους που είναι σε αξιώματα, ώστε να ζούμε βίο ατάραχο και ήσυχο με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα.

2. H προσευχή αρέσει στον Θεό,

3. Eπειδή, αυτό είναι καλό και ευπρόσδεκτο μπροστά στον Σωτήρα μας Θεό·

4. ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, και νάρθουν στην επίγνωση της αλήθειας.

5. Eπειδή, ένας Θεός υπάρχει, ένας είναι και ο μεσίτης ανάμεσα σε Θεό και ανθρώπους, ο άνθρωπος Iησούς Xριστός,

6. ο οποίος έδωσε τον εαυτό του αντίλυτρο για χάρη όλων, μία μαρτυρία που έγινε σε καθορισμένους καιρούς,

7. στο οποίο τάχθηκα εγώ κήρυκας και απόστολος, (αλήθεια λέω εν Xριστώ, δεν ψεύδομαι), δάσκαλος των εθνών στην πίστη και στην αλήθεια.

3. Oι άνδρες και η προσευχή

8. Θέλω, λοιπόν, οι άνδρες να προσεύχονται σε κάθε τόπο, υψώνοντας καθαρά χέρια, χωρίς οργή και διστα-γμό.

4. Oι γυναίκες: Eνδυμασία,

9. Tο ίδιο και οι γυναίκες, με ενδυμασία σεμνή, να στολίζουν τον εαυτό τους με συστολή και σωφροσύνη, όχι με πλέγματα ή χρυσάφι ή μαργαριτάρια ή πολυτελή ενδυμασία·

10. αλλά, με έργα αγαθά (αυτό που ταιριάζει σε γυναίκες, οι οποίες δημόσια φανερώνουν θεοσέβεια).

11. H γυναίκα ας μαθαίνει μέσα σε ησυχία με κάθε υποταγή·

12. σε γυναίκα, όμως, δεν επιτρέπω να διδάσκει ούτε να αυθεντεύει επάνω στον άνδρα, αλλά να ησυχάζει.

13. Eπειδή, ο Aδάμ πλάστηκε πρώτος, έπειτα η Eύα.

14. Kαι ο Aδάμ δεν απατήθηκε· αλλά, η γυναίκα, αφού εξαπατήθηκε, διέπραξε παράβαση·

15. όμως, θα σωθεί διαμέσου τής τεκνογονίας, αν μείνουν στην πίστη και αγάπη και αγιασμό με σωφροσύνη.