Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 4:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, κανένας από σας ας μη πάσχει ως φονιάς ή κλέφτης ή κακοποιός ή ως κάποιος που περιεργάζεται τα ξένα πράγματα·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 4

Θέα Α΄ Πετρου 4:15 σε αυτό το πλαίσιο