Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 1:21 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

που πιστεύετε διαμέσου αυτού στον Θεό, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς, και του έδωσε δόξα, ώστε η πίστη σας και η ελπίδα να είναι στον Θεό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 1

Θέα Α΄ Πετρου 1:21 σε αυτό το πλαίσιο