Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 1:20 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ο οποίος ήταν μεν προορισμένος πριν από τη δημιουργία τού κόσμου, φανερώθηκε όμως στους έσχατους καιρούς για σας,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 1

Θέα Α΄ Πετρου 1:20 σε αυτό το πλαίσιο