Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 5:18 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Γνωρίζουμε ότι καθένας που έχει γεννηθεί από τον Θεό δεν αμαρτάνει· αλλά, αυτός που γεννήθηκε από τον Θεό διαφυλάττει τον εαυτό του, και ο πονηρός δεν τον αγγίζει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 5

Θέα Α΄ Ιωαννου 5:18 σε αυτό το πλαίσιο