Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 5:19 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Γνωρίζουμε ότι είμαστε από τον Θεό· και ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται μέσα στην εξουσία τού πονηρού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 5

Θέα Α΄ Ιωαννου 5:19 σε αυτό το πλαίσιο