Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ασμα Ασματων 5:14 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Βέργες χρυσές τα χέρια του,με της Θαρσείς πετράδια στολισμένα·τεχνουργημένο η κοιλιά του ελεφαντόδοντοζαφείρια σκεπασμένο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ασμα Ασματων 5

Θέα Ασμα Ασματων 5:14 σε αυτό το πλαίσιο