Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 1:13 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Αυτός ο λόγος είναι αληθινός. Γι’ αυτό να τους ελέγχεις αυστηρά, ώστε να έχουν τη σωστή πίστη

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 1

Θέα Προσ Τιτον 1:13 σε αυτό το πλαίσιο