Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 1:12 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Είπε ένας συμπατριώτης τους, δικός τους προφήτης: «Οι Κρητικοί είναι πάντα ψεύτες, θηρία ανήμερα, οκνηροί κοιλιόδουλοι».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 1

Θέα Προσ Τιτον 1:12 σε αυτό το πλαίσιο